Interne controle

Interne controle (IC) is naar onze mening geen doel op zichzelf maar een functie van verbetering en het moet daarom worden gezien als een vast onderdeel van de P&C cyclus.

Rechtmatigheid

Het verantwoorden van de financiële rechtmatigheid is inmiddels in gemeenteland heel normaal. Uitvoering van verbijzonderde Interne Controle (IC)  is daarbij onontbeerlijk. Door het uitvoeren van IC wordt informatie gegenereerd om de rechtmatigheid van de uitvoering te verantwoorden. De uitkomsten van de IC bevatten daarnaast informatie die het management kan benutten bij de aansturing van (medewerkers in) de organsatie.

De accountant zal veelal steunen op de uitkomsten van de IC. Als die ontbreekt, dan zal de accountant zelf onderzoek doen met alle bijkomende kosten van dien. Daarnaast kan het management niet periodiek beschikken over alle informatie die nodig is om de organisatie aan te sturen.

Uitvoeren IC

U kunt gebruik maken van onze diensten als IC-ers. Wij hebben ruimte ervaring met het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van IC bij verschillende gemeente en gemeentelijke organisaties. Verder kunnen wij voor u plannen en verslagen ontwikkelen en schrijven, controles uitvoeren en zo voort;  kortom een complete invulling geven aan de IC in uw organisatie.

Begeleiding

Uitvoeren van IC is voor veel medewerkers lastig, zeker als dat een nieuwe taak is of als het een nieuwe medewerker betreft. Wij hebben veel ervaring met het begeleiden van medewerkers die IC uit moeten gaan voeren. Daarbij zetten wij onze eigen kennis en ervaring in en treden we op als coach met als doel dat de medewerkers snel zelf de IC uitvoeren. Wij stellen voor iedere opdracht een geheel op maat gemaakt begeleidingsplan op.

Heeft u vragen of opmerkingen? Wij staan u graag te woord!

Stuur ons een e-mail of bel ons:
Willem Donders op 06 – 50007336, Wineke Engering op 06 – 54727511